:: suivant >>
éditer :: []->

HACKED BY ASSASSIN
Türk olmak kaderim olmasayd? tercihim olurdu.